ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมต้องเลือกเรา 

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ได้ให้บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย และพารามิเตอร์อื่นๆอย่างรวดเร็ว

ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดดเด่นกว่าในเรื่องการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยเหตุผล 4 ประการ

  1. การบริการรวดเร็ว ครบวงจร

              ห้องแลปของเรา ยินดีให้บริการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วครบวงจร เราให้บริการเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ตัวอย่าง การให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ในปัจจุบัน ทางห้องปฏิบัติการ สามารถรับวิเคราะห์น้ำเสียได้ทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

  • Biochemical Oxygen Demand (BOD)
  • Chemical Oxygen Demand (COD)
  • pH
  • Total Suspended Solid
  • Heating Value

ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามระบบ มาตรฐานISO ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า เราจะสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว ภายใน3-5 วัน ตอบสนองความต้องการจากลูกค้าที่ต้องการผลแลปอย่างรวดเร็ว และแม่นยำได้แน่นอน

  1. อุปกรณ์ และ ห้องแลป มาตรฐานถูกต้องระดับสากล

              ห้องแลป บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้อ้างอิงมาตรฐานการขึ้นทะเบียนแลปเอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย ทางห้องแลปได้มีการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทำการอ้างอิงจากคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public

Health Association, American Water Work Association และ Water Environment

Federation ของประเทศอเมริกา ทำให้ทุกท่านมั่นใจได้ ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของเรานั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานห้องแลปสากล

นอกจากนั้น ยังมีการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัย เช่น มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตู้ดูดควัน Wet Scrubber อุปกรณ์ชำระร่างกายแบบฉุกเฉิน(Emergency Shower) เครื่องดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เครื่องมือปฐมพยาบาล เป็นต้น อีกทั้งมีการบริหารการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการวิเคราห์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามาารถตรวจสอบได้ 

  1. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

              ทางบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งหัวหน้าผู้ควบคุมดูแลและผู้บฏิบัติงานนั้น ต้องผ่านการฝึกอบรมระบบในเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC) และข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC17025) และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เพื่อมาตรฐานการวิเคราะห์ที่แม่นยำที่สุด

  1. การพัฒนาก้าวสู้ยุค Digital Transformation

              เรามีแผนที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการของเราให้ก้าวทันสู่โลกเทคโนโลยี 4.0 เรามุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยการพัฒนาระบบติดตามหรือ Application สำหรับการติดตามผลวิเคราะห์ได้แบบ Realtime และการสั่งซื้อออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกท่าน

      หากท่านใดสนใจบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียกับทางห้องปฏิบัติการของเรา สามารถติดต่อได้ที่ 0623370067 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/sscoillab

ช่องทางติดต่อเรา