เลขทะเบียน lab -302

moisture content คือ

ค่าความชื้น (Moisture Content) คืออะไร ? วิเคราะห์อย่างไร?

Table of Contents

ค่าความชื้น Moisture content คืออะไร?

โถดูดความชื้น

ความชื้น (Moisture Content) คือ ปริมาณน้ำหนักของน้ำที่ประกอบอยู่ในสิ่งของหรือ วัสดุต่างๆ ซื่งโดยปกติจะอ่านค่าเป็น % ของน้ำหนักทั้งหมด(%wt) หรือ % ของปริมาตรทั้งหมด (%Vol)

ปริมาณความชื้น (Moisture content)เป็นตัวแปรที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเกษตร การก่อสร้าง การผลิต และการแปรรูปอาหาร ซึ่งความชื้นจะส่งผลต่อคุณภาพ ความคงตัว เป็นต้น

นั่นจึงเป็นเหตุผลให้การกำหนดและควบคุมความชื้น จึงมีความสำคัญต่อการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั่นเอง

สนใจวิเคราะห์ค่าความชื้น ราคาพิเศษ ติดต่อเราได้ทันที ปรึกษาฟรี

ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความชื้น (Moisture Content) ทำได้อย่างไร ?

โดยวิธีการที่อ้างอิงและดัดแปลงตามมาตรฐานของ Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass

ขั้นตอนที่ 1

นำภาชนะบรรจุและฝาปิดมาชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง และบันทึกค่าน้ำหนักก่อนบรรจุตัวอย่างลงในแบบฟอร์มบันทึก (ภาชนะต้องสะอาดและแห้ง) พร้อมระบุชื่อตัวอย่างไว้บนภาชนะ

เครื่ิองชั่ง 2 ตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 2

นำภาชนะที่บันทึกค่าน้ำหนักของภาชนะแล้ววางไว้บนเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง กด TARE ให้น้ำหนักเป็นศูนย์ นำตัวอย่างที่จะทดสอบชั่งให้ได้ 20 กรัม และบันทึกค่าลงในแบบฟอร์มบันทึก

ขั้นตอนที่ 3

ปิดภาชนะที่มีตัวอย่างอยู่ภายในด้วยฝาปิดให้แน่นหนา นำน้ำหนักของภาชนะและฝาปิดก่อนบรรจุตัวอย่าง บวก กับน้ำหนักของตัวอย่างลงในแบบฟอร์มบันทึก

ขั้นตอนที่ 4

เปิดฝาภาชนะบรรจุตัวอย่างก่อนนำภาชนะบรรจุตัวอย่างเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง ถ้าเป็นตัวอย่างประเภททรายใช้ 4 ชั่วโมง เวลาที่ต้องใช้ในการอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ประเภทและขนาดของตัวอย่าง

หม้ออบลมร้อน

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อครบตามเวลาที่ตั้งไว้ นำภาชนะบรรจุตัวอย่างออกจากตู้อบและปิดฝา นำไปทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น

ขั้นตอนที่ 6

นำภาชนะบรรจุตัวอย่างที่อุณหภูมิลดลงแล้วมาชั่งน้ำหนักหลังอบบันทึกค่าลงในแบบฟอร์มบันทึกและนำค่าที่ได้มาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น

วิธีการคำนวณผลทดสอบความชื้น

%water = (A – B / B – C) x 100

A = น้ำหนักของภาชนะบรรจุพร้อมฝาปิดและตัวอย่างก่อนอบ, g,

B = น้ำหนักของภาชนะบรรจุพร้อมฝาปิดและตัวอย่างหลังอบ, g,

C = น้ำหนักของภาชนะบรรจุพร้อมฝาปิด, g,

%Water(Moisture) = เปอร์เซ็นต์ความชื้น

และนี่คือ 6 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาค่าความชื้น (Moisture Content) ในกากตะกอน หิน และทราย

สำหรับห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด (ว. 302)
เรายินดีให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น pH COD BOD TSS TDS Sulfide เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและผ่านการสอบเทียบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างมีมาตรฐาน

ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ สามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางต่างๆ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการวิเคราะห์น้ำเสีย
โทร 062-337-0067 และ Line ID 062-337-0067
อีเมล : sscoillab@thailandwastemanagement.com

รับวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน 

วิเคราะห์โลหะหนัก ทุกชนิด

ติดตามเราได้ที่ TIKTOK - Thaitestlab

บทความน่ารู้เพิ่มเติม

4 หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มีอะไรบ้าง?

ก่อนจะมารู้ถึงหลักการทำงานของระบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างไร ก่อนอื่นต้องรู้ว่าน้ำเสียคืออะไร ? ก่อนเพื่อทำความเข้าใจกันว่า เราจะมีวิืธีตัดการน้ำเสียเหล่านี้ได้อย่างไร

Read More »
ทำไมการตรวจน้ำถึงสำคัญ

การตรวจคุณภาพน้ำ มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร?

น้ำเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด แต่ทำไมการตรวจน้ำถึงยังสำคัญ?
เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การเกษตรที่มีการใช้สารเคมีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีความเป็นอันตรายสูงขึ้น หรือแม้แต่กระทั้งการพัฒนาการของเชื้อโรคที่เติบโตได้ในน้ำ และทนต่อการทำลายนั้น ก็เติบโตไปด้วยเช่นกัน

Read More »
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร? (แนะนำ 6 ระบบ) แบบไหนดีสุด?

การบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในปัจจุบัน เพื่อให้น้ำเสียมีคุณภาพดีพร้อมที่จะถูกปล่อยในแหล่งรับน้ำเสีย หากไม่มีการบำบัดอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ในภายหลัง

Read More »
สารละสายเคมี

สารละลายเคมี: ความหมาย คุณสมบัติ ประเภท และตัวอย่างสารละลาย

สารละลายคือของผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันของตัวถูกละลายหนึ่งตัวหรือมากกว่าที่ละลายในตัวทำละลาย มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ

Read More »
อุปกรณ์ความปลอดภัย ห้องแลป

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ (PPE) มีอะไรบ้าง?

สำรวจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในห้องปฏิบัติการ ที่รวมถึงหมวกนิรภัย, แว่นความปลอดภัย, และอื่น ๆ สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพขณะทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานเริ่มต้นที่นี่

Read More »

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn