เลขทะเบียน lab -302

รับวิเคราะห์น้ำ

Standard Methods คืออะไร? ทำไมต้องมีมาตรฐานวิธีวิเคราะห์น้ำเสีย ?

สารบัญ

Standard Methods (มาตรฐานวิธีวิเคราะห์) คืออะไร?

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์

ถ้าพูดถึงมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ในปัจจุบัน มีหลายมาตรฐานมากที่ถูกนำมาอ้างอิง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไม่สามารถเลือกใช้มาตรฐานต่างๆที่มีอย่างตามใจชอบได้ ต้องมีมาตรฐานสากล ที่ใช้กันทั่วโลก หรือที่เรียกกันว่า Standard Methods 

Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater คือ การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ขึ้นมาโดยองกรณ์ระดับโลก ได้แก่ American Water Works Association. (AWWA), American Public Health Association. (APHA), Water Environment Federation.(WEF) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำและน้ำเสีย) นอกจากเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นส่วนที่สำคัญแล้ว “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ ” หรือ Standard Methods ก็เป็นอีกอย่างที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน  

ทำไมมาตรฐานการวิเคราะห์ Standard Methods ถึงสำคัญ?

ทำไมต้องเลือกห้องแลปเรา

ก็เพราะมาตรฐานเป็นตัวบ่งชี้ว่าห้องปฏิบัติการนั้นๆมีความสามารถมากน้อยเพียงใดในการนำวิธีที่เป็นที่ยอมรับมาใช้และอ้างอิง ห้องปฏิบัติการนั้นก็จะได้รับความน่าเชื่อถือไปด้วยและผลที่ออกมามีความแม่นยำสูง ในปัจจุบัน มาตรฐานวิธีวิเคราะห์มีเยอะมากซึ่งในบทความนี้ เราจะพูดกันแค่วิธีมาตรฐานวิเคราะห์น้ำเท่านั้น

ในกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการที่จะขอขึ้นทะเบียนวิเคราะห์เอกชนต้องใช้มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบดังนี้

  1. คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
  2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนด ตัวย่อคือ AWWA, APHA, WEF
  3. วิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ สามารถอ่านกฎหมายเพิ่มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/155/1.PDF

ซึ่งมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เกือบทุกที่คือ ข้อ 2  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ AWWA, APHA, WEF  ซึ่งถูกจัดพิมพ์เล่มแรกเมื่อปี 1905 เป็นการรวมเทคนิควิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยโดยเป็นสมาชิกคณะกรรมวิธีมาตรฐาน (SMC)ทำหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ และยังมีนักวิจัยอีกกลุ่มที่จะทำหน้าที่ทบทวนแก้ไขเฉพาะจุดและเทคนิคพิเศษที่ถูกตั้งคำถามจากที่ต่างๆ

มีใครร่วมพัฒนาวิธีมาตรฐานวิเคราะห์น้ำบ้าง ? 

องค์กรที่ร่วมพัฒนามาตรฐานวิเคราะห์น้ำ เป็น องค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย

  • American Water Works Association. (AWWA)
  • American Public Health Association. (APHA)
  • Water Environment Federation.(WEF)

จะเห็นว่าทั้ง 3 องค์กร เป็นองค์กรระดับโลกที่ร่วมกันกำหนดและออกวิธีมาตรฐานออกมาใช้ร่วมกัน ซึ่งไม่น่าแปลกครับที่มาตรฐานนี้จะเป็นที่ยอมรับของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเล่มล่าสุดคือ edition ที่ 23 เมื่อปี 2017 แล้วครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.standardmethods.org/

ห้องแลปมาตรฐาน SSC OIL ใช้วิธีวิเคราะห์มาตรฐานตาม Standard Methods

ติดต่อเรา

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัทเอส เอส ซี ออยล์ จำกัด (ว.302) เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่เล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐานวิเคราะห์ เราใช้มาตรฐานฉบับปรับปรุงล่าสุดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเรามี ทบทวนมาตรฐานอยู่ตลอดเวลามาตรฐานเป็นตัวบอกลูกค้าได้ผลวิเคราะห์ที่ออกมานั่นมีความแม่นยำและเที่ยงตรง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่

เบอร์โทร 062-3370067 ที่อยู่ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เลขที่ 52 หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 อีเมล์ : sscoillab@thailandwastemanagement.com

ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn