[rev_slider alias="home"]

ห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นโรงงานประเภทที่ 106 ประกอบกิจการทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นว่า การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพกระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาบริษัทฯอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะให้บริการลูกค้าของบริษัทอย่างครบวงจร รวดเร็ว ทางบริษัทฯ โดยได้ก่อสร้าง จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการเอกชนได้ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ทะเบียนเลขที่ ว-๓๐๒

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ได้ให้บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย และพารามิเตอร์อื่นๆ ครบวงจร มาตรฐานระดับสากล

ห้องแลป

ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด รับตรวจวัดคุณภาพน้ำ วิเคราะห์น้ำเสีย และพารามิเตอร์อื่นๆ  โดยผู้ทำการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำ จะใช้วิธีทดสอบ เครื่องมืออุปกรณ์ และสารเคมีโดยอ้างอิงตาม มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งองค์กร American Public Health Association, American Water Work ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก ที่เรามั่นใจนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด พารามิเตอร์ที่รับตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ pH, COD, BOD, TSS, TDS

รับวิเคราะห์น้ำเสีย

ทำไมต้องเลือกเรา

วิเคราะห์แม่นยำ ราคาย่อมเยาว์

รับผลวิเคราะห์ภายใน 3-5 วัน

การันตีเรื่องคุณภาพการวิเคราะห์

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรม QA/QC  ข้อกำหนด ISO17025 และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล

ตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและมาตรฐานจากอเมริกา

บริการครบวงจร

มีบริการรับตัวอย่างถึงที่ ยินดีให้คำปรึกษา รวมทั้งคำแนะนำในด้านต่างๆ ฟรี

 

ห้องแลปsscoil

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ได้ให้บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย และพารามิเตอร์อื่นๆอย่างรวดเร็ว

ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดดเด่นกว่าในเรื่องการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยเหตุผล 4 ประการ

  1. การบริการรวดเร็ว ครบวงจร

              ห้องแลปของเรา ยินดีให้บริการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วครบวงจร เราให้บริการเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ตัวอย่าง การให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ในปัจจุบัน ทางห้องปฏิบัติการ สามารถรับวิเคราะห์น้ำเสียได้ทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

  • Biochemical Oxygen Demand (BOD)
  • Chemical Oxygen Demand (COD)
  • pH
  • Total Suspended Solid (TSS)
  • Heating Value

ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามระบบ มาตรฐานISO ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า เราจะสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว ภายใน3-5 วัน ตอบสนองความต้องการจากลูกค้าที่ต้องการผลแลปอย่างรวดเร็ว และแม่นยำได้แน่นอน

  1. อุปกรณ์ และ ห้องแลป มาตรฐานถูกต้องระดับสากล

              ห้องแลป บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้อ้างอิงมาตรฐานการขึ้นทะเบียนแลปเอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย ทางห้องแลปได้มีการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทำการอ้างอิงจากคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public

Health Association, American Water Work Association และ Water Environment

Federation ของประเทศอเมริกา ทำให้ทุกท่านมั่นใจได้ ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของเรานั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานห้องแลปสากล

นอกจากนั้น ยังมีการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัย เช่น มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตู้ดูดควัน Wet Scrubber อุปกรณ์ชำระร่างกายแบบฉุกเฉิน(Emergency Shower) เครื่องดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เครื่องมือปฐมพยาบาล เป็นต้น อีกทั้งมีการบริหารการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการวิเคราห์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามาารถตรวจสอบได้ 

  1. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

              ทางบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งหัวหน้าผู้ควบคุมดูแลและผู้บฏิบัติงานนั้น ต้องผ่านการฝึกอบรมระบบในเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC) และข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC17025) และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เพื่อมาตรฐานการวิเคราะห์ที่แม่นยำที่สุด

  1. การพัฒนาก้าวสู้ยุค Digital Transformation

              เรามีแผนที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการของเราให้ก้าวทันสู่โลกเทคโนโลยี 4.0 เรามุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยการพัฒนาระบบติดตามหรือ Application สำหรับการติดตามผลวิเคราะห์ได้แบบ Realtime และการสั่งซื้อออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกท่าน

      หากท่านใดสนใจบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียกับทางห้องปฏิบัติการของเรา สามารถติดต่อได้ที่ 0623370067 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/sscoillab

บทความน่ารู้

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับห้องแลป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับห้องแลป ทางทีมงานห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์  ได้รวบรวมมาแล้วเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าในการตอบข้อสงสัยต่างๆ เช่น ราคาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียเท่าไร,

Read More »

ทำไมต้องส่งวิเคราะห์น้ำเสีย ?

ทำไมต้องส่งวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำทิ้ง? น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสารเคมีและโลหะหนักต่างๆ ปนออกมาด้วย โดยสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอาจเป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ หรืออาจเป็นทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ก็ได้ น้ำเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการล้างวัตถุดิบ การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์

Read More »

หลักการวิเคราะห์ BOD (Biochemical Oxygen Demand)

ค่าBOD (Biological Oxygen Demand ) คือ การหาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการหายใจ ค่าบีโอดีจึงสามารบอกถึงลักษณะของน้ำเสียได้ว่ามีความสกปรก (ในรูปสารอินทรีย์)

Read More »

วิเคราะห์ ค่าTSS อย่างไร

ค่าTSS คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำทั้งหมด หลักการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย โดยวิธีการที่อ้างอิงและดัดแปลงตามมาตรฐานของ Standard Method for Examination

Read More »

ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) น้ำเสีย คืออะไร ?

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย หรือเรียกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง คืออะไร ? ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย คือ ตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำ ว่าเป็นน้ำดีหรือน้ำเสีย โดยตัวชี้วัดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

Read More »