เครื่องBomb

เครื่อง Bomb Calorimeter คืออะไร

รับวิเคราะห์ค่าความร้อน โดยเครื่อง Bomb Calorimetry ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน 

ค่าความร้อน

รับวิเคราะห์ค่าความร้อน

พารามิเตอร์ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย สามารถใช้ผลวิเคราะห์ คีย์ขออนุญาต สก.2 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้

สนใจวิเคราะห์ค่าความร้อนราคาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 062-3370067, ไลน์ไอดี 062-3370067

เครื่อง Bomb Calorimeter คืออะไร ใช้วัดค่าอะไร?

เครื่องBomb

เครื่อง Bomb Calorimeter หรือ ที่เรียกย่อๆว่าเครื่อง Bomb นั้น คืออะไร เกี่ยวกับระเบิดหรือไม่? ก่อนอื่นเราเคยสงสัยมั้ยว่า ค่าพลังงานต่างๆของสิ่งที่เรากิน ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ไข่ หมู นม เนย และอื่นๆ ว่ามีพลังงานกี่แคล  พลังงานเหล่านี้ใช้เครื่องมืออะไรวัด คำตอบก็คือ ใช้เครื่อง Bomb ครับ

เครื่อง Bomb Calorimeter คือ เครื่องมือที่ใช้วัดเพื่อหาค่าพลังงานความร้อนของตัวอย่างต่างๆ โดยการสันดาบเผาไหม้ที่สมบูรณ์ในระบบปิด  โดยวิธีการหลักๆของการหาค่าพลังงานโดยใช้เครื่อง Bomb ก็จะมีอยู่ 2 วิธีหลักๆตามมาตรฐาน ASTM. คือ 1.Isoperibol  Method  2. Adiabatic Method แต่ส่วนใหญ่ห้องแลปจะเลือกใช้วิธี Isopribol ซึ่งได้มาตรฐานมากกว่า

การทดสอบแต่ละวิธีก็จะแตกต่างกันออกไปสามารถศึกษาวิธีได้จาก Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorometer (Precision Method), D480-18, ASTM. และยังมีมาตรฐานอื่นๆอีก เช่น DIN, ISO,GB, AUS ขึ้นอยู่กับห้องแลปจะเลือกใช้มาตรฐานไหน

เครื่องbomb

หลักการวิเคราะห์ค่าความร้อนโดยเครื่อง Bomb Calorimeter ทำอย่างไร

โดยหลักการวิเคราะห์ค่าความร้อนโดยของเครื่องบอม ด้วยวิธี isoperibol ตามมาตรฐาน ASTM มีดังนี้

  1. ใส่ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ค่าความร้อน ลงไปในลูก Bomb
  2. นำลูก Bomb ใส่ไปในเครื่อง Bomb โดยรอบๆลูก Bomb จะมีน้ำที่ควบคุมคุณหภูมิโดยเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะ
  3. เครื่องก็จะทำงานโดยการจุดติดไฟเพื่อเผาไหม้ตัวอย่างจนสมบูรณ์และให้ความร้อนออกมา
  4. เครื่องจะตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำและคำนวณออกมาเป็นค่าพลังงานความร้อนออกมา จากความร้อนจะแผ่กระจายไปยังน้ำที่อยู่รอบๆลูก Bomb 

ปกติค่าพลังงานความร้อนจะมีหน่วย J, Kcal/kg, Cal/g, MJ/kg หรือ BTU/lb ขึ้นอยู่กับว่าห้องแลปต้องการรายงานเป็นหน่วยไหนสามารถ Set ตั้งค่าที่เครื่อง Bomb ได้

ห้องแลป SSC OIL พร้อมให้บริการวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน (Heat Content) โดยเครื่องมือที่ทันสมัย แม่นยำ มีมาตรฐานการวิธีวิเคราะห์ และบริการรวดเร็ว ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร 062-3370067, ไลน์ไอดี 062-3370067

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือการตรวจวัดค่าความร้อน

E-mail : sscoillab@thailandwastemanagement.com

ติดตามเพจ Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/sscoillab

วิเคราะห์น้ำ

บทความน่ารู้เพิ่มเติม

สารละลายบัฟเฟอร์

สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer solution) คืออะไร?

สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer solution) คืออะไร ? สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer Solution) คือ สารละลายที่สามารถรักษาความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (pH) ได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการเจือจางหรือการเติมกรดหรือเบสในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสารละลายที่มีสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์จะควบคุมระดับ pH ให้คงที่ได้มากที่สุเ เอาไว้ได้ดีกว่าน้ำกลั่น สารละลายบัฟเฟอร์ ในบางครั้ง เราอาจจะเรียกว่า pH บัฟเฟอร์ หรือ ไฮโดรเจน ไอออน บัฟเฟอร์ ก็ได้เช่นเดียวกัน

Read More »
บริการเก็บตัวอย่างน้ำ

บริการรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริษัทรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บริการรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด รับตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย รับตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม มีบริการเก็บตัวอย่างน้ำ และมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย โดยวิธีมาตรฐานตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์น้ำเสีย (Wastewater Analysis) ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี

Read More »
วิเคราะห์น้ำ

ส่งน้ำตรวจได้ที่ไหน? มีพารามิเตอร์อะไรที่ต้องตรวจบ้าง?

ส่งน้ำตรวจได้ที่ไหนบ้าง ? เราสามารถส่งน้ำตรวจได้หลายที่ ไม่ว่าจะเป็น ห้องปฏิบัติการเอกชน ซึ่ง จะต้องมีรหัสห้องปฏิบัติการขึ้นต้นด้วยตัว “ว” เท่านั้น เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถรับวิเคราะห์ภายนอกได้ ถ้าเป็นห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์สำหรับแค่ภายในโรงงาน จะขึ้นต้นด้วยรหัส “ร” จะไม่สามารถใช้ผลได้ เรายังสามารถส่งน้ำตรวจได้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่อยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น กองควบคุมคุณภาพน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น หากคุณยังไม่แน่ใจว่าต้องส่งน้ำตรวจที่ไหนดี? ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี

Read More »
วิเคราะห์น้ำบาดาล

น้ำบาดาลคืออะไร? ทำไมต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ใต้ดิน มักอยู่ลึกลงไปหลายเมตรขึ้นอยู่กับบริเวณที่พบน้ำบาดาล บางสถานที่อาจจะอยู่ลึกลงไปหลายกิโลเมตร โดยปกติแล้วน้ำบาดาลสามารถพบได้น้อยหรือถ้าสามารถพบน้ำบาดาลได้ส่วนใหญ่มักจะพบอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

Read More »
วิเคราะห์โลหะหนัก

บริการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำเสีย (ราคาพิเศษ) ตามค่ามาตรฐาน

โลหะหนัก คือ ธาตุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ 5 เท่า ขึ้นไป ซึ่งโลหะหนักมีทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมีความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ปรอท (Hg) , ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) โลหะหนักพวกนี้สามารถพบได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

Read More »

รับวิเคราะห์ค่าความร้อน ทั้งของแข็งและของเหลว

ค่าความร้อน

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn