เลขทะเบียน lab -302

พารามิเตอร์น้ำ

ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) น้ำเสีย คืออะไร ?

สารบัญ Table of Contents

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย หรือเรียกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง คืออะไร ?

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย คือ ตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำ ว่าเป็นน้ำดีหรือน้ำเสีย โดยตัวชี้วัดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ก็จะมีหลายตัวชี้วัด ภายในห้องปฏิบัติการบริษัทเอส เอส ซี ออยล์ ได้ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ 4 พารามิเตอร์ด้วยกัน คือ การหาค่า pH , การหาค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand) , การหาค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)  และการหาค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solid) โดยแต่ละพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด มีค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกัน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ได้กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

สนใจวิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำ ติดต่อเราสิครับ

พารามิเตอร์น้ำ

พารามิเตอร์น้ำเสียพร้อมทั้งวิธีที่ใช้วิเคราะห์ มีดังนี้

พารามิเตอร์ (Parameter)ค่ามาตรฐานวิธีวิเคราะห์
ความเป็นกรดด่าง (pH)5.5 – 9.0วิธี Electrometric method
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solid)ไม่มากกว่า 50 mg/lหรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม แต่ต้องไม่มากกว่า 150 mg/lกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 oC เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand)ไม่มากกว่า 20 mg/l หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แต่ต้องไม่มากกว่า 60 mg/lบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 oC เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายน้ำวิธี Azide Modification
ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)ไม่มากกว่า 120 mg/l หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แต่ต้องไม่มากกว่า 400 mg/lวิธี Closed Reflux Titrimetric

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ

ทำไมการวิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำ ถึงสำคัญ

วิเคราะห์น้ำกระด้าง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้ำในปัจจุบัน ทราบปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่สามารถวางแผนแก้ไข และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้ำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำเป็นต้องมีการกำหนดพารามิเตอร์และค่าพารามิเตอร์ของน้ำเสียในการติดตามตรวจสอบ

วิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำที่ไหนดี?

การตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง ตามพารามิเตอร์การปล่อยน้ำทิ้ง จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้และแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นไปตามข้อกำหนดอันเข้มงวดตามที่หน่วยงานผู้ควบคุมตั้งขึ้น

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ มีห้องปฏิบัติการเอกชน เลขทะเบียน ว.302 ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 062-337-0067 หรือ Email : sscoillab@thailandwastemanagement.com

ติดต่อเราได้ทันที โทรเลย

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ (Temperature) คืออะไร?

อุณหภูมิ (Temperature) คือหน่วยที่ใช้บอกความรู้สึกต่อความเย็นหรือความร้อน โดยหลักการในการวัดของอุณหภูมิเป็นการใช้พลังงานจลน์ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอนุภาคในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง

Read More »
หน่อย ppm คืออะไร

หน่วย ppm คืออะไร

หน่วย ppm (part per million) คืออะไร แล้วมันสามารถคำนวนได้อย่างไร ทำไมปริมาณสารเคมีที่น้อยมากๆถึงต้องใช้หน่วยวัดนี้

Read More »
Glocose คืออะไร

กลูโคส (Glucose) คืออะไร?

กลูโคส (Glucose) คืออะไร หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไร แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นถามว่า น้ำตาล (Sugar) คืออะไรหลายคนพอคงจะรู้จักและพอจะรู้ว่ามันคืออะไร ใช่ครับ กลูโคสเป็นน้ำตาลครับ

Read More »

ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn