เลขทะเบียน lab -302

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย

ทำไมต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำเสีย ?

สารบัญ Table of Contents

ทำไมต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำที่ผ่านการบำบัด? 

ทำไมต้องวิเคราะห์น้ำเสีย

การที่เราจำเป็นจะต้องวิเคราะห์น้ำเสียนั้น มีอยู่หลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสารเคมีและโลหะหนักต่างๆ ปนออกมาด้วย โดยสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอาจเป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ หรืออาจเป็นทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ก็ได้ น้ำเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการล้างวัตถุดิบ การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ การระบายความร้อน เป็นต้น

วิเคราะห์น้ำเสีย ปรึกษาเราได้ฟรี

การสังเกตวิเคราะห์น้ำด้วยตาเปล่า ก็เพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร?

ซึ่งบางครั้งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเช่น สี ความขุ่น หรือการได้กลิ่น แต่บอกถึงคุณภาพน้ำได้แค่คร่าว ๆ เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่การมองด้วยตาเปล่า ก็ไม่สามารถบอกคุณลักษณะของน้ำเสียดังกล่าวได้ เช่น น้ำใสไม่มีสี อาจจะเจือปนไปด้วยกรด ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่มีสีเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย โดยเฉพาะน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดน้ำแล้ว เพื่อรู้คุณสมบัติของน้ำ และทำการบำบัดให้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์น้ำเสีย

ถ้าไม่บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน จะมีผลกระทบอย่างไร ?

  1. มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภค
  2. เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและในบริเวณใกล้เคียง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
  3. เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และเป็นพาหนะนำโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช
  4. ทำลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและคุณภาพน้ำเสียที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ มีห้องปฏิบัติการเลขทะเบียน ว.302 พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ที่ถูกต้องแม่นยำ และผ่านการสอบเทียบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือและยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการวิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบที่ได้นั้น มีความน่าเชื่อถือและผ่านมาตรฐานของกรมโรงงานที่กำหนด ขอบคุณความไว้วางใจที่มีให้บริษัทเอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

รับวิเคราะห์ซัลไฟด์

สามารถเข้าไปดูใบอนุญาต หรือ ผลงานที่ผ่านมาได้ที่ https://www.thailandwastemanagement.com

E-mail:sscoillab@thailandwastemanagment.com หรือติดต่อโทร 062-337-0067

ติดต่อเราได้ทันที โทรเลย

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn