เลขทะเบียน lab -302

ค่าCOD

COD คืออะไร วิธีวิเคราะห์ COD ในน้ำทำอย่างไร

Table of Contents

ค่าซีโอดี (COD) คืออะไร?

วิเคราะห์ค่า COD

ค่าซีโอดี COD (Chemical Oxygen Demand)  คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ  มีหน่วยเป็นมวลของออกซิเจนที่ถูกใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำต่อปริมาณน้ำเสีย (mg/L)   เป็นอีกพารามิเตอร์หนึ่งที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำว่ามีความสกปรกมากน้อยเพียงใด  ยิ่งค่า COD มากหมายความว่าน้ำมีค่าความสกปรกมาก ซึ่งค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีค่า COD ไม่เกิน 120 mg/L

ค่า COD เป็นค่าการวิเคราะห์น้ำที่ได้รับความนิยมเป็นหลักเกณฑ์ในการดูค่ามาตรฐานน้ำเสีย น้ำทิ้ง แต่อาจจะต้องดูพารามิเตอร์อื่นๆประกอบด้วย เช่น ค่า BOD ค่า pH เป็นต้น

สนใจวิเคราะห์ COD ราคาพิเศษ ติดต่อโทร 062-337-0067 และ Line ID: @Thaitestlab

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_oxygen_demand 

วิเคราะห์ COD

เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ซีโอดี COD

วิเคราะห์น้ำ

 1. ภาชนะที่ใช้ในการย่อย (Digestion Vessels) – เป็นหลอดแก้วบอโรซิลิเคท (Borosilicate) ซึ่งมีขนาด 16*100 มิลลิเมตร หรือ 20*150 มิลลิเมตร หรือ 25*150 มิลลิเมตร พร้อมฝาจุกเกลียวทำด้วย TFE
 2. เครื่องย่อย (Block Heater)
 3. เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง (Analytical balance 4 decimal places)
 4. เครื่องกวนแม่เหล็ก (Magnetic Stirrer) และแท่งแม่เหล็ก (Magnetic Bar)
 5. ไมโครบิวเรต (Micro burette) – ขนาด 5 หรือ 10 มิลลิลิตร
 6. ปิเปตแบบขีด (Measuring, Graduated Pipette) – ขนาด 5 หรือ 10 มิลลิลิตร
 7. ปิเปตแบบปริมาตร (Volumetric Pipette) – ขนาด 5, 10 และ 25 มิลลิลิตร
 8. ขวดวัดปริมาตร (Volumetric Flask) – ขนาด 50, 100, 250, 1000 มิลลิลิตร
 9. บีกเกอร์ (Beaker) – ขนาด 50, 100, 500, 600, 1000 มิลลิลิตร
 10. แท่งแก้วคนสาร
 11. ขวดสำหรับฉีดล้างชนิดพลาสติก (Washing Bottle)

สารเคมีที่ต้องเตรียมในการวิเคราะห์ค่าซีโอดี COD

วิเคราะห์COD

 1. สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต (Standard Potassium Dichromate Digestion Solution) ความเข้มข้น 0.01667 M หรือ 0.1000 N
 2. กรดซัลฟูริกเข้มข้น (Sulfuric Acid Conc.H2SO4) AR Grade
 3. ซิลเวอร์ซัลเฟต (Silver Sulfate) AR Grade หรือ Technical Grade
 4. กรดซัลฟูริกรีเอเจนต์
 5. สารละลายเฟอร์โรอิน อินดิเคเตอร์ (Ferroin Indicator Solution)
 6. เฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต [Ferrous Ammonium Sulfate, Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O] AR Grade
 7. สารละลายไตแตรนท์มาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต [Standard Ferrous Ammonium Sulfate Solution (FAS) Titrant] ความเข้มข้น 0.10 M หรือ 0.10 N

วิธีการวิเคราะห์ค่าซีโอดี COD ทำอย่างไร

ในการวิเคราะห์ค่า COD นั้น มีอยู่ 4 ขั้นตอนด้วยกัน โดยเราจะอ้างอิงจากวิธี Closed Reflux, Titrimetric ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานการวัด COD อย่างมืออาชีพ อ้างอิงและดัดแปลงตามมาตรฐานของ Standard Method for Examination of water and wastewater (AWWA, APHA, WEF)

ขั้นตอนที่ 1 

การทดสอบซีโอดีที่มีค่าตั้งแต่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไป (High – COD)
ให้ปิเปตตัวอย่างและสารเคมีตาม ตารางที่ 1. โดยการเติมตัวอย่างลงไปในหลอดย่อย กรณีคาดว่าตัวอย่างน้ำมีซีโอดีมากกว่า 457 มิลลิกรัมต่อลิตรควรเจือจางตัวอย่างก่อนทำการย่อย

ตารางที่ 1. แสดงปริมาณตัวอย่างน้ำ/น้ำเสียและสารเคมีสำหรับหลอดย่อยขนาดต่างๆ

ขนาดหลอดย่อย

ตัวอย่าง (มิลลิลิตร)

สารละลายในการย่อย

(มิลลิลิตร)

กรดซัลฟูริกรีเอเจนต์

(มิลลิลิตร)

               ปริมาตรรวม

(มิลลิลิตร)

16 x 100 mm.

2.50

1.50

3.5

7.5

20 x 150 mm.

5.00

3.00

7.0

15.0

25 x 150 mm.

10.00

6.00

14.0

30.0

10 mL standard ampules

2.50

1.50

3.5

7.5

ขั้นตอนที่ 2

นำตัวอย่างที่เติมรีเอเจนต์ครบทุกตัวแล้วไปย่อยใน เตาย่อยที่อุณหภูมิ 150 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้น ทิ้งไว้ให้เย็นเปิดฝาหลอดย่อยและใส่แท่งกวนแม่เหล็กขนาดเล็ก 

ขั้นตอนที่ 3

เติมเฟอร์โรอิน อินดิเคเตอร์ 2-3 หยด และกวนบนเครื่องกวนแม่เหล็กขณะไตเตรทด้วยสารละลายมาตรฐานเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต (FAS) 0.1 N ที่ทราบความ เข้มข้นที่แน่นอน จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนจากสีฟ้า-เขียว (Blue – Green) เป็นสีน้ำตาลแดง (Reddish Brown) ภายใน 1 นาที ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 4

การคำนวณผลการทดสอบ
COD ซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) = (B – A) x N x 8000/ ปริมาตรตัวอย่าง (มิลลิลิตร)

เมื่อ B = ปริมาตรของ FAS ที่ใช้ในการไตเตรทสำหรับ Blank (มิลลิลิตร)
       A = ปริมาตรของ FAS ที่ใช้ในการไตเตรทสำหรับตัวอย่าง (มิลลิลิตร)
       N = ความเข้มข้นของ FAS (N)
 8,000 = น้ำหนักกรัมสมมูลของออกซิเจน 8 * 1000 มิลลิลิตรต่อลิตร

เป็นไงบ้างครับสำหรับ 4 ขั้นตอนของการวิเคราะห์น้ำเพื่อหาค่า COD 

ซึ่งทุกท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทางเราได้ครับ สำหรับห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด (ว. 302) เรายินดีรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ติดต่อสอบถาม หรือ ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ 

โทร/ ID LINE  : 062-3370067  

อีเมล์ : sscoillab@thailandwastemanagement.com

วิเคราะห์COD
วิเคราะห์ค่า COD

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COD ต้องการวิเคราะห์น้ำเสีย

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. โทร.0623370067

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn