เลขทะเบียน lab -302

อุปกรณ์ความปลอดภัย ห้องแลป

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ (PPE) มีอะไรบ้าง?

Table of Contents สารบัญ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ (Personal protective equipment : PPE)

ชุดป้องกันความปลอดภัย

การทำงานในปัจจุบันนั้น เรามักจะได้ยินคำว่า ปลอดภัยไว้ก่อน หรือ Safety first ซึ่งสำคัญมากในปัจจุบัน การทำงานในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งมีอันตรายจากสารเคมี ชีวภาพ กายภาพ และรังสีมากมาย

ด้วยเหตุผลนี้การเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรับรองความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ก่อนอื่นเราควรจะรู้กันก่อนว่า PPE คืออะไร และทำไมถึงมีความสำคัญ?

PPE คืออะไร? และเหตุใดจึงสำคัญ?

อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

PPE ย่อมาจาก Personal Protective Equipment แปลว่า อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่ง PPE ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้สวมใส่จากอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ เพราะฉะนั้น การเลือก PPE ที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยได้เลย

ตัวอย่างอุปกรณ์ PPE ในห้องปฏิบัติการ เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์สำหรับห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ เป็นต้น ในห้องปฏิบัติการ PPE มีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยของคุณและความปลอดภัยของผู้อื่นรอบตัวคุณ ช่วยปกป้องคุณจากการสัมผัสกับสารที่เป็นอันตราย ปกป้องตัวอย่างของคุณจากการปนเปื้อน และลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้เลย

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้าง?

  1. แว่นตานิรภัย

แว่นตานิรภัย

แว่นตานิรภัย ใช้ป้องกันอันตรายที่เกิดจากดวงตา เช่น ฝุ่น ควัน หรือ เศษต่างๆที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ หรือ ป้องกันขณะทำการทดลองที่สารเคมีอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง หรือ มีความเสี่ยงที่จะกระเด็นสู่ใบหน้าและดวงตาได้

แว่นตานิรภัยในห้องปฏิบัติการนั้น ส่วนใหญ่เราใช้ป้องกันสารเคมีที่สามารถกระเด็น เข้าสู่ดวงตาเราได้หรือสิ่งต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อดวงตา เราก็ต้องทำการใส่แว่นตานิรภัยไว้เสมอ เพราะหากมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อดวงตากระเด็นเข้าดวงตาแล้วนั้น อาจทำให้ดวงตาของเราเกิดการระคายเคือง หรือ อย่างที่เลวร้ายอาจทำให้ดวงตาเสียหายจนเสียการมองเห็นได้ และนอกจากแว่นตาที่ป้องกันสารเคมีแล้ว ยังมีแว่นตาทั่วไป  แว่นตาป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัยแบบเลเซอร์ (ใช้ในการแพทย์ งานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม)

  1. หน้ากากนิรภัย หรือ อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ

หน้ากากกันสารเคมี

หน้ากากนิรภัย ที่ป้องกัน ฝุ่นที่มีขนาดเล็ก ไอระเหยก๊าซ หรือ สารเคมี ที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเกิดหายใจและเข้าสู่ปอด อาจทำให้มีความเสี่ยงการเกิดโรคที่ทำให้การทำงานของปอดลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพได้

ในห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะเป็นหน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย มี 3 แบบ

  • หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย ชนิดตลับกรองสาร (Cartridge Respiration) มีความสามารถป้องกันก๊าซหรือ ไอระเหยที่ปนเปื้น ในอากาศที่ความเข้มข้น 10-1,000 ppm  หากมีความเข้มข้นมากกว่านี้ อยู่ในระดับที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตทันที ต้องรีบออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
  • หน้ากากรองก๊าซ (Gas mask) มีความคล้ายคลึงกับ หน้ากากกรองก๊าซ และไอระเหย ชนิดตลับกรองสารเคมี ต่างกันที่มีการบรรจุสารเคมี เพื่อทำให้อากาศที่ปนเปื้อนสะอาด ก่อนที่เราจะหายใจเข้าสู่ทางเดินหายใจ  ซึ่งชนิดตลับกรองสารเคมี แบ่งได้อีก 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีกระป๋องบรรจุสารเคมีที่บริเวณคาง (Chin-Canister) 250-500 ลูกบาศเซนติเมตร ใช้คู่กับหน้ากากเต็มหน้าชนิดที่กระป๋องสารเคมีอยู่บริเวณด้านหน้า (Front/Black-Canister)หรืออยู่บริเวณด้านหลัง บรรจุสารเคมี 1,000-2,000 ลูกบาศเซนติเมตร ใช้คู่กับหน้ากกากเต็มหน้า
  •  
  • หน้ากากหนีภัย  ในการใช้หน้ากากนิรภัย ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหน้า เพราะสารพิษสามารถเข้าสู่ภายในหน้ากากได้ เลือกวัสดุกรองอนุภาค หรือ ตลับกรอง ให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการกรอง และควรตรวจสอบรอยรั่ว ช่องว่าง ที่อาจทำให้อากาศไหลเข้าไปภายในหน้ากากได้ หากใส่หน้ากากแล้วได้กลิ่นก๊าซหรือไอระเหย คววรเปลี่ยนตลับกรอง หรือ กระป๋องกรองมลพิษทันที
  1. เสื้อกาวน์

อุปกรณ์ PPE ในแลป

ที่ต้องมีแน่นอนเสื้อกาวน์ ที่ใช้สวมใส่คลุมตัวผู้ใช้งาน เสื้อกาวน์นั้น มีเพื่อป้องกันสารเคมีหรือสิ่งต่างๆ ที่สามารถช่วยป้องกัน อัตรายจากไฟ สารเคมีที่สามารถกระเด็นโดนบริเวณช่วงลำตัวและแขนได้

เสื้อกาวน์ในห้องปฏิบัติการนั้นสวมใส่เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ทำการทดลอง หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับสารเคมี เนื่องจากสารเคมีนั้นสามารถซึมผ่านผิวหนังได้หรือบางสารเคมี บางตัวทำให้เกิดการระคายเคือง หรือเป็นแผลได้ ดั้งนั้นการสวมใส่เสื้อกาวน์ ขณะทำกิจกรรมที่มีสารเคมีจะช่วยปกป้องเราจากสารเคมี ให้สัมผัสกับร่างกายน้อยลง

  1. ถุงมือ

ถึงมือยาง

ถุงมือยางที่ใช้ในห้องปฏิบัติการก็มีหลากหลายแบบอยู่ที่ลักษณะงานที่ทำ โดยถุงมือยาง สวมเพื่อป้องกันสารเคมี หรือ สิ่งต่างๆ ที่สามารถสัมผัสกับผิวหนังและอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออันตรายได้ หรือ จะเป็นการป้องกันการปนเปื้อนจากตัวคนที่สวมใส่ก็ได้เช่นกัน

ถุงมือยางหรือถุงมือประเภทอื่นๆ สวมใส่บริเวณมือที่เราทำการสัมผัสหยิบจับสิ่งที่อาจเป็นอัตรายได้ ถุงมือจะช่วยทำหน้าที่ในการลดหรือป้องกันสิ่งที่อาจเป็นอัตรายสัมผัสกับร่างกายโดยตรง หรือ ทำอันตรายต่อร่างกาย

ถุงมือยางมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ถ้าหากทำงานเกี่ยวกับสารเคมีส่วนใหญ่นิยมใช้ ถุงมือยาง ไนไตร เพราะสามารถป้องกันสารเคมี กรด-ด่าง น้ำมัน และสารตัวทำละลาย ได้

วิธีเลือก PPE ที่เหมาะสมสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ

ชุดความปลอดภัยในห้องแลป

การเลือก PPE ที่เหมาะสมจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับงานที่คุณจะดำเนินการ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และการป้องกันที่มีให้โดย PPE ประเภทต่างๆ

1. ทำการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนแรกในการเลือก PPE ที่เหมาะสมคือการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียด ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ พิจารณาสารที่คุณจะต้องจัดการ และขั้นตอนที่คุณจะดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงควรรวมถึงศักยภาพในการรับสัมผัส เส้นทางของการสัมผัส (การสัมผัสทางผิวหนัง การหายใจ การกลืนกิน ฯลฯ) และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัส

2. ตรวจสอบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

MSDS เป็นเอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย และมาตรการด้านความปลอดภัย ตรวจสอบ MSDS สำหรับสารเคมีแต่ละชนิดที่คุณจะต้องจัดการ จะสามารถเลือก PPE ที่เหมาะสมที่จะใช้ได้เลย

3. ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือก PPE ใดๆ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย หรือ จป. พวกเขาสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตามความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาได้เลย

ซึ่งอุปกรณ์เหล่าเป็นเพียงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเบื้องต้นใช้กับงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้วยังคงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิเคราะห์ที่มีลักษณะเฉพาะอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับงานที่ปฏิบัติการและความเป็นอันตรายของงานนั้นๆอีกด้วย

สรุป

 

วิธีวิเคราะห์ TSS

การเลือก PPE ที่เหมาะสมสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

ด้วยการทำความเข้าใจความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการของคุณ ทบทวน MSDS และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถเลือก PPE ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันตัวเองและทีมของคุณได้

โปรดจำไว้ว่า PPE ที่ถูกต้อง เมื่อใช้อย่างถูกต้องและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในห้องปฏิบัติการของคุณได้อย่างมาก

ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในห้องปฏิบัติการควรมีความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน” นั่นเอง

สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีข้อปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัยซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยห้องปฏิบัติการที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับผู้ที่สนใจในบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเภทต่างๆ ทางเรามีบริการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว และแม่นยำ ได้ผลวิเคราะห์ทันใจ และมีบริการเก็บตัวอย่างคุณถึงที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062-337-0067, Line : @thaitestlab หรือ E-mail : sscoillab@thailandwastemanagement.com  

ติดตามเราได้ที่ TIKTOK - Thaitestlab

บทความน่ารู้เพิ่มเติม

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ (Temperature) คืออะไร?

อุณหภูมิ (Temperature) คือหน่วยที่ใช้บอกความรู้สึกต่อความเย็นหรือความร้อน โดยหลักการในการวัดของอุณหภูมิเป็นการใช้พลังงานจลน์ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอนุภาคในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง

Read More »
หน่อย ppm คืออะไร

หน่วย ppm คืออะไร

หน่วย ppm (part per million) คืออะไร แล้วมันสามารถคำนวนได้อย่างไร ทำไมปริมาณสารเคมีที่น้อยมากๆถึงต้องใช้หน่วยวัดนี้

Read More »
Glocose คืออะไร

กลูโคส (Glucose) คืออะไร?

กลูโคส (Glucose) คืออะไร หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไร แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นถามว่า น้ำตาล (Sugar) คืออะไรหลายคนพอคงจะรู้จักและพอจะรู้ว่ามันคืออะไร ใช่ครับ กลูโคสเป็นน้ำตาลครับ

Read More »

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn