เลขทะเบียน lab -302

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ (Temperature) คืออะไร?

Table of Contents สารบัญ

อุณหภูมิ (Temperature)

หากคุณถึงคำว่า อุณหภูมิ หลายคนก็อาจจะคิดถึง ความร้อน ความเย็น ซึ่งอาจฟังดูง่าย และ เข้าใจง่าย แต่ ถ้าหากเราลองคิดตามดูว่า น้ำที่เราดื่มทุกวันนี้ หรือน้ำที่อยู่ภายในตู้เย็นแล้วเรานำออกมาดื่ม แล้วมันเย็นเท่าไหร่ ก็อาจทำให้หาคำตอบได้ยากเพราะถ้าหากวัดที่ความรู้สึกก็ตอบได้แค่เพียงว่าเย็น แต่ไม่ทราบเกณฑ์หรือตัวเลขได้

เนื่องจากการมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เราสามารถ อ่านค่าหรือบอก อุณหภูมิ ความเย็นหรือความร้อน เป็นตัวเลขได้  

อุณหภูมิ (Temperature) คืออะไร?

อุณหภูมิ (Temperature) คือหน่วยที่ใช้บอกความรู้สึกต่อความเย็นหรือความร้อน โดยหลักการในการวัดของอุณหภูมิเป็นการใช้พลังงานจลน์ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอนุภาคในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง

ในปัจจุบันหรือในช่วงที่เริ่มมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถบอกอุณหภูมิเป็นตัวเลขได้ เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้ปรอท หรือ ในยุคปัจจุบันที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิดอล

ทำไมเราต้องทำความรู้จัก อุณหภูมิ ให้มากขึ้น?

เพราะในโลกปัจจุบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิต แม้แต่ในในด้านการทำอุตสาหกรรมต่างๆ หรือทางการเกษตรก็ตาม เช่น ในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตในเขตอบอุ่น หากอุณหภูมิพื้นที่นั้นสูงขึ้นอาจทำให้สิ่งมีชีวิตในเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเช่น อาจมีการขยายพันธุ์น้อยลง หรือ อาจเสียชีวิตจากการขาดน้ำหรือความร้อนที่เกินกว่าร่างกายจะทนต่อ อุณหภูมิทีสูงขึ้นได้

ความสัมพันของอุณหภูมิกับจุลินทรีย์

อุณหภูมิยังส่งผลต่อจุลินทรีย์ต่างๆ ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนหรือลดจำนวนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น โรคระบาด หรือ ผลกระทบต่อผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ

ในทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือปริมาณค่าออกซิเจน ในน้ำซึ่งเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น หรือมีการให้พลังงานความร้อน แก่น้ำ ความสามารถในการละลายของ ออกซิเจนในน้ำลดลงได้ ดังนั้นในพื้นที่มีความร้อนสูง หรืออากาศร้อนจัด จึงทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ลำบากหรือไม่สามารถอยู่อาศัย

ความสัมพันของอุณหภูมิกับการปรับตัวของพืช

อุณหภูมิ หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื่ออำนวยต่อการดำรงชีวิต มีส่วนในการที่บีบหรือกระตุ้นการกลายพันธุ์ เพื่อหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ เช่น ต้นกระบองเพชร ในอดีต ต้นกระบองเพชรอาจมีใบและดอก แต่เนื่องจาก สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เอื่ออำนวย ในกรณีนี้ อาจเป็นเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ต้นกระบองเพชรมีการลดรูปของใบมาอยู่ในรูปของหนามเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เดินให้ได้

อุณหภูมิกับอัตราเมตาบอลิซึมในสิ่งมีชีวิต

ในกรณีของอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนั้น จะเกี่ยวข้องกับผลอัตราการเผาผลาญพลังงานหรือในทางชีวภาพ เรียกว่า อัตราเมตาบอลิซึม

ในสัตว์เลือดเย็น หรือ ยกตัวอย่างเช่น สัตว์เลื้อยคลาน จะเห็นได้ว่าในตอนเช้าที่มีแสงสว่างสัตว์เลื้อยความจะมีการออกมาเพื่ออาบแดด ในกรณีนี้ทำเพื่อรับความอบอุ่นและเพิ่มอุณหภูมิ ของร่างกาย และใช้เพื่อเป็นปัจจัยในกระบวนการเมตาบอลิซึม ของสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์เลือดเย็น ส่วนสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ นั้นจะมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ดีกว่าสัตว์เลือดเย็น สามารถรักษาสมดุลของอุณหภูมิได้เอง

อุณหภูมิกับร่างกายมนุษย์

โดยอุณหภูมิมีความสัมพันหรือเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีในร่างกายหรือสิ่งมีชีวิต และรวมไปถึงปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์ของร่างกายอีกด้วย ในพื้นที่หรือภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นหรืออุณหภูมิที่เย็น ร่างกายของคนในพื้นที่นั้นอาจต้องมีการปรับสภาพร่างกายหรือตัวเร่งสำหรับการเผาผลาญพลังงานเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา

ยกตัวอย่างเช่นในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นจะเห็น การดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มการเผาผลาญพลังหรือก็คือเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมซึ่งทำให้ร่างกายของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีความร้อนเพิ่มขั้นนั้นจึงเป็นสาเหตุที่คนในเขตที่อุณหภูมิเย็นหรือหนาวนิยมการอื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มมากกว่าคนในพื้นที่เขตร้อน

ร่างกายจะมีการคายความร้อนหรือมีการลดการระเหยของเหงื่อ

ในทางกลับกันคนในพื้นที่เขตร้อนร่างกายจะทำการลดอัตราเมตาบอลิซึม ต่อมเหงื่อจะทำการหลั่งเพื่อเพิ่มการระเหยของเหงื่อ หลอดเลือดขยายตัว เพื่อรักษาน้ำภายในร่างกาย

สรุป

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของมนุษย์มาก รวมไปถึงการทำอุตสาหกรรมด้านต่างๆ การเกษตร การเพาะปลูก การทำฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ ดังนั้น อุณหภูมิไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว อีกต่อไป และควรใส่ใจสิ่งที่ เรียกว่า อุณหภูมิมากขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือคุณภาพของน้ำที่ใช้ หรือน้ำที่เราทิ้ง ก็มีส่วนสำคัญ ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อเราในอนาคตได้

ดังนั้นเราควรจะตรวจหรือใส่ใจคุณภาพน้ำเพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติให้อยู่กับมนุษย์ไปนาน ๆ และหากคุณต้องการตรวจอุณภูมิที่อยู่ในน้ำของท่านหรือค่าน้ำรายการอื่น สามารถติดต่อมาได้ที่ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เรารับคุณภาพน้ำได้หลากหลายทั้ง น้ำดื่ม น้ำเสีย น้ำประปา น้ำบาดาล โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 062-3370067  

ID Line: 062-3370067 หรือ https://thaitestlab.com

ดูการทำแลปสนุกๆของเราได้ที่ TIKTOK - Thaitestlab

ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn