เลขทะเบียน lab -302

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียคืออะไร? (แนะนำ 6 ระบบ) แบบไหนดีสุด?

ทำความรู้จักระบบบำบัดน้ำเสียแบบเจาะลึก มีแบบไหนบ้าง หลักการทำงานเป็นอย่างไร?

การบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในปัจจุบัน เพื่อให้น้ำเสียมีคุณภาพดีพร้อมที่จะถูกปล่อยในแหล่งรับน้ำเสีย หากไม่มีการบำบัดอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ในภายหลัง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสียคืออะไร?

การบำบัดน้ำเสีย คือ การใช้กระบวนการหรือการใช้เทคโนโลยีและวิธีต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม การใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ ลดปริมาณสารหนาแน่นและสารตกตะกอนที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย ทำให้น้ำที่ถูกปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

หากคุณสนใจวิเคราะห์น้ำเสีย ห้องแลปปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด  เราให้บริการรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย รับประกันผลวิเคราะห์แม่นยำ บริการรวดเร็ว ได้มาตรฐาน เรายินดีให้คำปรึกษาครับ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสียมีกี่แบบ? เลือกแบบไหนดี?

ระบบบำบัดน้ำเสีย มีหลากหลายประเภทให้เลือก แล้วเราจะเลือกแบบไหนดีที่สุด วันนี้เรามาเจาะลึกระบบแต่ละประเภทกัน

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

ระบบบ่อปรับเสถียร

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) คือวิธีการที่นำน้ำเสียไปใส่ในถังหรือบ่อขนาดใหญ่ เพื่อให้จุลินทรีย์และธรรมชาติช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยให้น้ำเสียอยู่ในระยะเวลา และชะลอตัว จากนั้นเพิ่มอากาศเข้าไปช่วยกระตุ้นกระบวนการ ตอนท้ายน้ำเสียที่บ่อปรับเสถียรจะผ่านถังตกตะกอนเพื่อแยกสารตกตะกอนกับน้ำ เป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดี

ข้อดี:

 1. ต้นทุนต่ำ: ระบบนี้มีต้นทุนการติดตั้งและดูแลรักษาที่ต่ำกว่าระบบบำบัดอื่น ๆ มาก ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับกลุ่มที่มีงบประมาณจำกัด

 2. เหมาะสำหรับชุมชนเล็กๆ: ระบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในชุมชนเล็ก ๆ หรือบริเวณที่มีพื้นที่ว่างพอสมควร เนื่องจากต้องการพื้นที่ในการสร้างบ่อหรือถัง

 3. ไม่ต้องการเทคโนโลยีซับซ้อน: การดำเนินการของระบบนี้ใช้กระบวนการธรรมชาติและความช้าๆ ของน้ำในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีซับซ้อน

ข้อเสีย:

 1. ต้องการพื้นที่: ระบบนี้ต้องใช้พื้นที่ในการสร้างบ่อหรือถังในปริมาณที่มีขนาดใหญ่กว่าระบบบำบัดอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัด.

 2. เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม: ระบบบำบัดแบบนี้อาจถูกผิดปกติหรือมีประสิทธิภาพลดลงในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น สภาวะฝนตกหนัก หรืออุณหภูมิสูง.

 3. ประสิทธิภาพของการบำบัดขึ้นอยู่กับเชื้อจุลินทรีย์: การบำบัดในระบบนี้อาศัยจุลินทรีย์และกระบวนการธรรมชาติ ทำให้ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาวะของเชื้อจุลินทรีย์และสภาวะของน้ำในบ่อ.

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)

ระบบบ่อเติมอากาศ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) คือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้การเติมอากาศในบ่อเพื่อส่งเสริมกระบวนการชีวภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีในน้ำเสีย ระบบนี้ได้ชื่อมาจากกระบวนการที่เรียกว่า “เติมอากาศ” หรือ “Aeration” ซึ่งมีหน้าที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเสีย เพื่อให้จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์สามารถเจริญเติบโตและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดีของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ:

 1. ประสิทธิภาพสูง: การเติมอากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีในน้ำเสีย ทำให้การบำบัดมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น เชื้อจุลินทรีย์สามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าในสภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ

 2. สามารถบำบัดสารอินทรีย์ที่ซับซ้อนได้: ระบบนี้สามารถบำบัดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ที่ซับซ้อนและสกปรกค่อนข้างมาก เช่น น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

 3. ควบคุมง่าย: การบำรุงรักษาและควบคุมระบบนี้ง่าย เนื่องจากไม่ต้องมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อน เพียงแต่ต้องควบคุมระดับอากาศที่เติมเข้าไปในบ่อ

ข้อเสียของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ:

 1. ต้องการพื้นที่: ระบบนี้ต้องใช้พื้นที่ในการสร้างบ่อที่ใหญ่พอเพื่อการเติมอากาศและการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้พื้นที่มากกว่าระบบอื่น

 2. ค่าใช้จ่ายสูง: การเติมอากาศต้องใช้พลังงานเพื่อทำให้ออกซิเจนอยู่ในน้ำเสีย ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในด้านพลังงาน

 3. อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์: การบำบัดที่มีการเติมอากาศอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อาจเป็นกลิ่นหรือกลิ่นแก๊สที่ไม่พึงประสงค์

3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)

ระบบบึงประดิษฐ์

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้ความช่วยเหลือของระบบนิเวศทางธรรมชาติในการทำความสะอาดน้ำ เป็นกระบวนการที่ผลิตจากการจำลองและสร้างขึ้นของพื้นที่ชั้นน้ำที่มีการเจริญเติบโตของพืชน้ำในพื้นที่เปียกชื้น เช่น ธูปฤาษี กกกลม พุทธรักษา บอน ตาลปัตฤาษี ซึ่งจะช่วยในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์และนักเรือในน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียมีคุณภาพดีขึ้น

ข้อดีของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์:

 1. ประหยัด : ระบบนี้ใช้ระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อกระตุ้นกระบวนการทางชีวภาพในการบำบัดน้ำ ไม่ต้องเสียค่าเติมอากาศหรือสารเคมี

 2. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา: พืชน้ำในบ่อบำบัดสามารถช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ไม่ต้องใช้เครื่องจักรใดๆเพิ่มเติม ทำให้ลดความต้องการในการดูแลรักษาและการทำความสะอาดของระบบ

ข้อเสียของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์:

 1. ความสามารถในการบำบัดจำกัด: ระบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียที่มีสารพิษหรือสารอันตรายสูง เนื่องจากมีความสามารถในการบำบัดน้ำจำกัด ไม่สามารถทน Shock load ได้

 2. ความต้องการพื้นที่: ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ต้องใช้พื้นที่ที่กว้างขวาง เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ เพื่อให้พืชน้ำเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ระบบ activated sludge

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายและกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย โดยใช้การเติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์เพื่อให้พื้นที่ในระบบมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับกระบวนการทางชีวภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจุลินทรีย์จะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้เป็นสารที่ไม่อันตรายและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วในสภาวะที่สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเสียได้

ข้อดีของระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์:

 1. ประสิทธิภาพสูง: ระบบนี้มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบำบัดน้ำเสียที่มีความซับซ้อนได้

 2. ขนาดเล็ก: ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์สามารถออกแบบให้เป็นขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัด และสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีขนาดน้อยได้

ข้อเสียของระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์:

 1. ความต้องการการดูแลรักษา: ระบบนี้ต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจุลินทรีย์ต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการทำงานได้ดี

 2. ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง: ระบบอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมน้ำเสีย หรืออาจจะต้องระวัง shock load ซึ่งจะทำให้ระบบ AS ล่มได้

5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC)

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC) เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้แผ่นจานหมุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายและกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย แผ่นจานจะถูกจับติดจุลินทรีย์ ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียเมื่อแผ่นจานหมุน โดยมีการเติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการทางชีวภาพในระบบ

ข้อดีของระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ:

 1. ประสิทธิภาพในการบำบัดสูง: ระบบนี้มีพื้นที่ผิวการติดแน่นของแผ่นจานเยอะ ทำให้มีพื้นที่สำหรับจุลินทรีย์ในการทำงานมากขึ้น ทำให้กระบวนการย่อยสลายและกำจัดสารอินทรีย์เป็นอย่างดี

 2. การบำรุงรักษาง่าย: การดูแลรักษาแผ่นจานหมุนเป็นไปอย่างง่าย และไม่ต้องการความร่วมมือของคนเข้าไปในระบบบำบัด

 3. สามารถทำงานในพื้นที่จำกัด: ระบบนี้เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเท่าระบบอื่นๆ

ข้อเสียของระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ:

 1. ความต้องการการบำรุงรักษา: ถึงแม้ว่าระบบนี้จะง่ายต่อการดูแลรักษา แต่การบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แผ่นจานหมุนทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 2. เสียงและการสั่นสะเทือน: การหมุนของแผ่นจานอาจก่อให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

 3. ต้นทุนในการติดตั้งและบำรุงรักษา: การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบบำบัดอื่นๆ แต่ก็เหมาะสำหรับคนที่งบประมาณไม่ใช่ปัญหา แต่มีพื้นที่ที่จำกัด 

6. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)

ระบบคลองวนเวียน

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD) เป็นกระบวนการที่นิยมใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีความสามารถในการควบคุมและดูแลง่าย มันเป็นระบบที่มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) แต่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในระบบคลองวนเวียน ถังเติมอากาศถูกออกแบบให้มีรูปแบบคลองหรือคูที่เรียงตัวเป็นวงรี ทำให้น้ำสามารถหมุนเวียนไปมาได้ น้ำเสียในคลองวนเวียนจะมีแบคทีเรียและจุลินทรีย์ชนิดอื่นที่ทำหน้าที่ย่อยสลายและย่อยสลายสารอินทรีย์ ระบบนี้ใช้จุลินทรีย์ที่ทำงานในสภาวะแอโรบิก (Aerobic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์

ข้อดีของระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน:

 1. ประสิทธิภาพสูง: ระบบนี้มีพื้นที่ของคลองที่มีการเวียนเคลื่อนน้ำที่กว้าง ทำให้มีเวลาการติดต่อระหว่างน้ำเสียและจุลินทรีย์มากขึ้น ทำให้กระบวนการย่อยสลายและกำจัดสารอินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. สามารถบำบัดไนโตรเจนได้: ระบบนี้มีความสามารถในการบำบัดไนโตรเจนในน้ำเสียได้ดี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการการควบคุมระดับไนโตรเจน

 3. การบำรุงรักษาง่าย: ระบบคลองวนเวียนไม่ต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนมาก และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย

ข้อเสียของระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน:

 1. พื้นที่ในการติดตั้ง: ระบบคลองวนเวียนอาจต้องการพื้นที่ในการติดตั้งมากกว่าระบบบำบัดอื่น ทำให้ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด

 2. ต้นทุน: การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบนี้อาจมีต้นทุนสูงกว่าระบบอื่น ๆ

ระบบบำบัดน้ำเสีย  

ห้องแลปปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด  เราให้บริการรับวิเคราะห์น้ำ ตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย รับตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำราคาไม่แพงอย่างที่คิด รับประกันผลวิเคราะห์แม่นยำ บริการรวดเร็ว ได้มาตรฐาน

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าต้องส่งน้ำตรวจที่ไหนดี? หรือต้องตรวจพารามิเตอร์อะไรบ้าง บริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ เรายินดีให้คำปรึกษาครับ

สรุป

กระบวนการบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป้าหมายที่จะกำจัดสารอันตรายและสิ่งแขวนลอยที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำเสีย โดยจะใช้วิธีต่าง ๆ เช่น กระบวนการกายภาพ เช่น กรอง เติมอากาศ และตกตะกอน รวมถึงกระบวนการชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ส่วนกระบวนการเคมีจะใช้สารเคมีเพื่อช่วยในการตรึงสารพิษและสารตกตะกอน เพื่อทำให้สามารถกำจัดได้ง่ายขึ้น

ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการรักษาคุณภาพน้ำในโรงงานและชุมชน มีหลายวิธีในการบำบัดน้ำเสีย แต่เลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์

ติดตามเราได้ที่ TIKTOK - Thaitestlab

บทความน่ารู้เพิ่มเติม

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ (Temperature) คืออะไร?

อุณหภูมิ (Temperature) คือหน่วยที่ใช้บอกความรู้สึกต่อความเย็นหรือความร้อน โดยหลักการในการวัดของอุณหภูมิเป็นการใช้พลังงานจลน์ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอนุภาคในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง

Read More »
หน่อย ppm คืออะไร

หน่วย ppm คืออะไร

หน่วย ppm (part per million) คืออะไร แล้วมันสามารถคำนวนได้อย่างไร ทำไมปริมาณสารเคมีที่น้อยมากๆถึงต้องใช้หน่วยวัดนี้

Read More »
Glocose คืออะไร

กลูโคส (Glucose) คืออะไร?

กลูโคส (Glucose) คืออะไร หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไร แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นถามว่า น้ำตาล (Sugar) คืออะไรหลายคนพอคงจะรู้จักและพอจะรู้ว่ามันคืออะไร ใช่ครับ กลูโคสเป็นน้ำตาลครับ

Read More »

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn