เลขทะเบียน lab -302

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการที่ดี ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

สารบัญ Table of Contents

ห้องปฏิบัติการที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการที่ดีนั้น อาจจะเป็นคำพูดกว้างๆแต่อะไร คือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีจริงๆ? 

วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องห้องปฏิบัติการที่ดีควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง ควรได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

มีคำถามเกี่ยวกับห้องแลป ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการที่ดี มีดังนี้

 

ห้องแลปsscoil

  1. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการจะต้องบริหารจัดการโดยอาศัยหลัก 3E”

Engineering อาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นำมาใช้ในการออกแบบโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการ เช่น ทางเข้า-ออกห้องปฏิบัติการ  ระบบไหลเวียนอากาศ ระบบน้ำ-ไฟของห้องปฏิบัติการ

Education การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ เช่น เจ้าหน้าที่ห้องแลปทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ- อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หรือปลูกฝังและสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา

Enforcement ต้องมีการออกกฎหรือข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องแลปทุกคนทราบผ่านการประชุม ฝึกอบรม หรือการติดป้ายประกาศ บริเวณห้องปฏิบัติการ

  1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ph

ต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยติดตั้งประจำอาคารของห้องปฏิบัติการ  เช่น ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมสัญญาณฉุกเฉิน ตัวตรวจจับควัน ตัวตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบการถ่ายเทอากาศ ระบายอากาศ อ่างล้างตาฉุกเฉิน ฝักบัวฉุกเฉิน

อุปกรณ์บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง ตัวดูดซับชนิดต่างๆ ชุดปฐมพยาบาล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เช่น แว่นครอบตา หน้ากาก ถุงมือ เสื้อกราวน์ รองเท้า

  1. ต้องปฏิบัติตามหลัก “ห้องปฏิบัติการแบบลีน”

ห้องปฏิบัติการแบบลีนคือห้องปฏิบัติการประเภทที่มุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลลัพธ์ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งหมายถึงทางด้านต้นทุนและ/หรือความรวดเร็ว ด้วยการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจขององค์กร วัดผลความสำเร็จโดยการสร้างความสมดุลในแง่มุมทั้งสามของ “Magic Triangle” (Quality = คุณภาพ Resources = ทรัพยากร Time = เวลา) ซึ่งจะข้อดีของแนวทางห้องปฏิบัติการแบบลีน ดังนี้

  • ประสิทธิภาพการทำงานของห้องปฏิบัติการที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้มากขึ้น
  • เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพได้อย่างมาก
  • เวลารอคอยที่ลดลง
  • ต้นทุนที่ลดลง
  • ลดระดับของ Work In Process (WIP) ลง
  • เพิ่มความถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น (RFT)
  • บริการลูกค้าที่ดีกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ห้องปฏิบัติการของบริษัทเอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการเอกชน เลขทะเบียน ว.302 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความชำนาญ  ในด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จากอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์พารามิเตอร์ ที่ผ่านการสอบเทียบจาก สถาบันที่น่าเชื่อถือและบุคคลากรที่มีความชำนาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบที่ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือและผ่านมาตรฐานของกรมโรงงานที่กำหนด

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดได้ดังนี้โทร. 062-337-0067 หรือ

Email: sscoillab@thailandwastemanagement.com

บริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ได้ให้บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตรวจน้ำเสีย และพารามิเตอร์อื่นๆ ครบวงจร มาตรฐานสากล

ติดต่อเราได้ทันที โทรเลย

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn