เลขทะเบียน lab -302

jartest น้ำ

Jar test คืออะไร? ทำไมต้องทำ Jar test น้ำเสีย?

Jar test (จาร์เทส) คืออะไร?

Jar Test คือ วิธีการที่ทดสอบการตกตะกอนทางเคมีของตัวอย่างหรือน้ำตัวอย่างก่อนจะเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยในการตกตะกอนให้ดีที่สุด โดยใช้สารเคมีในปริมารที่เหมาะสมที่สุด ในการทำ Jar Test เป็นการหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในการสร้างตะกอน โดยสารเคมีที่เหมาะสมจะสามารถกำจัดความขุ่น สี สารละลายต่างๆในตัวอย่าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบำบัดให้เหมาะสมด้วย

ซึ่งปัจจัยในการตกตะกอนด้วยเคมีนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย ได้แก่

 • ค่า pH
 • สี
 • ความขุ่น
 • ส่วนประกอบของสารต่างๆที่อยู่ในตัวอย่าง
 • ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน
 • อุณหภูมิ
 • อัตราเร็วของสารเคมีที่ผสม
 • ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสม

ซึ่งตัวอย่างแต่ละตัวอย่างก็ต้องการปริมาณของสารตกตะกอนในปริมาณที่แตกต่างกันนั่นเอง

ทำไมต้องทำ Jar test น้ำเสีย

โดยทั่วไปการทำ Jar Test ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับโรงประปาหรือในบางกรณีอาจจะรวมถึงในกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยซึ่งปัจจัยของการตกตะกอนขึ้นอยู่กับค่า pH สี ความขุ่น ส่วนประกอบของสารต่างๆที่อยู่ในน้ำ และรวมถึงการใช้สารเคมีในการตกตะกอนสารแขวนลอยในตัวอย่างเพื่อที่จะทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของสารเคมีที่ใช้เติมลงไปในตัวอย่างนั้น โดยการใช้เครื่องทดสอบการตกตะกอน ซึ่งจะเซ็ตรอบและความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการตกตะกอนของตัวอย่างนั้นๆ

เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test) ใช้งานอย่างไร?

เครื่องทดสอบตะกอนหรือเรียกง่ายๆว่าเครื่อง Jar Test มีมากหมายหลายรุ่น หลายยี่ห้อ ซึ่งเป็นวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการสร้างตะกอน เพื่อเป็นกระบวนการที่ทำให้อนุภาคแขวนลอยขาดความเสถียรภาพ

ทำ Jar Test อย่างไร

ห้องแลปบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เราได้ทำการ Jartest โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

 1. ใช้ความเร็วของเครื่องทดสอบตะกอนเซ็ตค่าการกวนเร็วอยู่ที่ 160 rpm ต่อ 2 นาที และกวนช้าเซ็ตให้อยู่ที่ 70 rpm ต่อ 1 นาที หรือว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ใช้ PAC และ Polymer เป็นสารเคมีที่ใช้ช่วยในการตกตะกอน
 3. เทตัวอย่างใส่ในบีกเกอร์ขนาด 500 หรือ 1000 มิลลิลิตร
 4. สังเกตลักษณะทางกายภาพ คือ สี การแยกชั้นของตัวอย่าง
 5. ถ่ายรูปตัวอย่างก่อนการทำ Jar Test
 6. นำ บีกเกอร์ไปใส่ในเครื่องทดสอบตะกอน โดยให้ใบพัดอยู่กึ่งกลางของบีกเกอร์
 7. ปรับ pH ด้วยกรดซัลฟูริก หรือโซดาไฟ ให้ pH อยู่ประมาณ 6.5-7 และบันทึกการใช้สารปรับ pH ลงในแบบฟอร์ม
 8. ขั้นตอนการกวนเร็วเราจะเติมสารตกตะกอนโดยค่อยๆเติม ให้สังเกตว่าตัวอย่างเริ่มเกิดตะกอนเล็กๆ
 9. เมื่อเห็นว่าตัวอย่างเกิดตะกอนให้หยุดใส่สารตกตะกอน ให้เครื่องทดสอบตะกอนกวนจนกว่าเวลาที่เซ็ตไว้จะหมด บันทึกปริมาณการใช้สารตกตะกอนลงในแบบฟอร์ม
 10. ต่อไปเป็นขั้นตอนการกวนช้าให้ใส่ Polymer บันทึกการใช้ Polymer ลงในแบบฟอร์ม เมื่อเครื่องทดสอบตะกอนหยุดแล้วให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่าง ว่าสามารถตกตะกอนได้หรือไม่ สีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ปริมาณตะกอนมากน้อยเท่าใด
 11. บันทึกลงในแบบฟอร์ม และถ่ายรูปตัวอย่างหลังจากการทดสอบด้วยวิธี Jar Test เพื่อจัดทำรายงาน พร้อมนำข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีต่างๆลงในรายงาน

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการทุกท่าน เรามีเทคโนโลยีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สามารถวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของน้ำเสียได้อย่างครอบคลุมทุกปัจจัยสำคัญ รับรองคุ้มค่าในการลงทุนแน่นอน

สนใจสามารถติดต่อโทร 062-337-0067 และผ่านทางไลน์ ID โดยเพิ่มเพื่อนตามด้วย หมายเลขที่ให้ไว้ข้างต้น หรือทางอีเมล์ sscoillab@thailandwastemanagement.com

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn