เลขทะเบียน lab -302

วิเคราะห์น้ำ

ส่งน้ำตรวจได้ที่ไหน? มีพารามิเตอร์อะไรที่ต้องตรวจบ้าง?

ส่งน้ำตรวจได้ที่ไหนบ้าง ?

ทำไมต้องเลือกห้องแลปเรา

เราสามารถส่งน้ำตรวจได้หลายที่ ไม่ว่าจะเป็น ห้องปฏิบัติการเอกชน ซึ่ง จะต้องมีรหัสห้องปฏิบัติการขึ้นต้นด้วยตัว “ว” เท่านั้น เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถรับวิเคราะห์ภายนอกได้ ถ้าเป็นห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์สำหรับแค่ภายในโรงงาน จะขึ้นต้นด้วยรหัส “ร” จะไม่สามารถใช้ผลได้

เรายังสามารถส่งน้ำตรวจได้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น กองควบคุมคุณภาพน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าต้องส่งน้ำตรวจที่ไหนดี? ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เป็นบริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-302 ซึ่งรับตรวจคุณภาพน้ำได้ทั้ง  น้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำประปา เป็นต้น 

รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับผู้ใช้บริการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นครั้งแรก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่อยู่ : 52 หมู่16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

โทร 062-337-0067 และ Line ID: @Thaitestlab

รับวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน 

วิเคราะห์โลหะหนัก ทุกชนิด ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี!!

ขั้นตอนการรับน้ำเสีย

หากผู้ที่กำลังหาศูนย์วิเคราะห์น้ำ สถาบันตรวจสอบคุณภาพน้ำ หรือ lab ตรวจน้ำ ให้นึกถึง ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด  รับวิเคราะห์น้ำเสีย  ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน วิเคราะห์โลหะหนัก ทุกชนิด โดยบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ วิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์ที่แม่นยำ  โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและผ่านการสอบเทียบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างมีมาตรฐาน

ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ สามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางต่างๆ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการวิเคราะห์น้ำเสีย

โทร 062-337-0067 และ Line ID: @thaitestlab

วิเคราะห์น้ำ

ทำไมต้องตรวจน้ำเสีย?

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือตรวจน้ำเสียถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมควรกระทำเนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมมักมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ หากต้องการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (อ้างอิงจากประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) จึงจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อดูประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่สาธารณะหรือลงสู่สิ่งแวดล้อม

การตรวจคุณภาพน้ำ มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร?

น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน รวมถึงในการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ในการเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ความสำคัญของการตรวจคุณภาพน้ำประเภทต่างๆ

  1. คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค : การตรวจคุณภาพน้ำ สำหรับบริโภค ทำให้เราสามารถรับประทานน้ำได้อย่างปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี โดยจะต้องมีการตรวจสอบ ค่า pH, ค่าสารปนเปื้อน โลหะหนักต่างๆที่อยู่ในน้ำ เป็นต้น ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้ง การตรวจสอบสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ที่อาจเป็นตัวนำโรคในน้ำ จะสามารถช่วยลดโอกาสในการระบาดของโรคที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางน้ำได้ เช่น โรคท้องอหิวาตกโรค เป็นต้น
  2. คุณภาพน้ำสำหรับการเกษตร: การตรวจคุณภาพน้ำมีความสำคัญในการใช้น้ำในการเกษตร เนื่องจากน้ำที่มีคุณภาพที่ดี และเหมาะสม จะช่วยให้พืชผลเติบโตได้ดี และสามารถลดการใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็นได้
  3. คุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรม: ในอุตสาหกรรม น้ำที่มีคุณภาพดีสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และ ทำให้ระบบการทำงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ ส่วนน้ำที่มีคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบท่อน้ำประปา ทำให้เกิดตะกรัน หรือตะกอนในท่อได้
  4. คุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ: น้ำที่ดีหรือไม่ดีนั้น เป็นปุจจัยสำคัญ ที่สามารถทำให้สัตว์น้ำ เจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดี โดยเราสามารถวัดได้จากระดับออกซิเจนละลายในน้ำ และค่าความเค็มในน้ำ ค่า pH เป็นต้น

สรุป การตรวจคุณภาพน้ำ สำคัญอย่างไร?

ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เนื่องจากถ้าน้ำมีสารบนเปื้อนหรือไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียหรือน้ำทิ้งจากบ้านเรือนหรือ โรงงานอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำประปา น้ำดื่ม น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ดังนั้น การตรวจคุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลและส่งเสริมการใช้น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์

รับวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน 

วิเคราะห์โลหะหนัก ทุกชนิด

วิเคราะห์แม่นยำ ราคาย่อมเยาว์

รับผลวิเคราะห์ภายใน 3-5 วัน

การันตีเรื่องคุณภาพการวิเคราะห์

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรม QA/QC  ข้อกำหนด ISO17025 และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล

ตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและมาตรฐานจากอเมริกา

บริการครบวงจร

มีบริการรับตัวอย่างถึงที่ ยินดีให้คำปรึกษา รวมทั้งคำแนะนำในด้านต่างๆ ฟรี

ติดตามเราได้ที่ TIKTOK - Thaitestlab

ทะเบียนราคาค่าวิเคราะห์น้ำเสีย

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ลำดับที่ Parameterราคาไม่รวม VAT
1pH200
2Acidity300
3Alkalinity300
4BOD5 (20 o C)390
5COD500
6Color700
7Conductivity350
8Dissolved Oxygen (DO)320
9Ammonia Nitrogen400
10Nitrate Nitrogen400
11Nitrite Nitrogen350
12Organic Nitrogen550
13Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)550
14Oil & Grease 650
15Permanganate Value450
16Phosphate380
17Phosphorus380
18Total Solids350
19Total Dissolved Solids350
20Total Suspended Solids350
21Volatile Suspended Solids (VSS)490
22 Volatile and Fixed Solids490
23Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS)400
24 Mixed Liquor Volatile Suspended Solids (MLVSS) 490
25Settleable Solids200
26 Sludge Volume Index500
27Sulfate390
28Sulfide250
29Surfactant800
30Temperature100

ทะเบียนราคาค่าวิเคราะห์น้ำใช้

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ลำดับที่ Parameterราคาไม่รวม VAT
1pH200
2Carbon Dioxide350
3Chloride350
4Free Chlorine350
5Color300
6Conductivity300
7Total Hardness350
8Carbonate Hardness350
9Non-Carbonate Hardness 350
10Calcium Hardness350
11Magnesium Hardness350
12Salinity350
13Silica350
14 Total Solids300
15Total Dissolved Solids300
16Total Suspended Solids300
17Sulfate300
18Sulfite 360
19Temperature100
20Turbidity250

 

รับวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน 

วิเคราะห์โลหะหนัก ทุกชนิด

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn