เลขทะเบียน lab -302

บริการเก็บตัวอย่างน้ำ

บริการรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริษัทรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บริการรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บริการรับวิเคราะห์น้ำเสีย

ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด รับตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย รับตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม มีบริการเก็บตัวอย่างน้ำ และมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย

วิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐานตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์น้ำเสีย (Wastewater Analysis)

ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สี (ADMI) ทีดีเอส (Total Dissolved Solids) สารแขวนลอย (Suspended Solids)  ค่า บีโอดี (BOD) ค่า ซีโอดี (COD) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)  ฯลฯ

ขั้นตอนการรับน้ำเสีย

การวิเคราะห์น้ำดื่ม (Drinking Water Analysis)

  • ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ความเป็นกรด-ด่าง ทีดีเอส (Total Dissolved Solids) แมกนีเซียม แคลเซียม ซัลเฟต ฟลูออไรด์
  • ปริมาณจุลินทรีย์ เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count

ทำไมต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำกับเรา?

วิเคราะห์น้ำเสีย

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด รับตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างครบวงจร โดยหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน โดยการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการทดสอบ

อ้างอิงตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม

เราเป็นบริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำประปา นอกจากนี้ยังรับตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งบนผิวดินและใต้ดิน รับตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำเสีย

มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการทำงานครอบคลุมในการให้บริการทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ได้มาตรฐานและด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอด

ห้องแลปเราสามารถตรวจอะไรได้บ้าง?

วิเคราะห์น้ำ

ซึ่งทางห้องแลป บริษัท เอสเอส ซี ออยล์ จำกัด มีพารามิเตอร์ที่ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 7 พารามิเตอร์ ได้แก่

  • พีเอช (pH)
  • ปริมาณของสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids, TSS)
  • บีโอดี (Biological Oxygen Demand, BOD)
  • ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD)
  • ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolve Solids: TDS)
  • ค่าความร้อน (Heating value)
  • ซัลไฟด์ (Sulfide)

นอกจากพารามิเตอร์ที่ขึ้นทะเบียนทางห้องแลปยังสามารถวิเคราะห์พารามิเตอร์อื่น ๆ ได้เช่น ค่า Sulfur , Temperature, ของแข็งจมตัว (Settleable solids), ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Acidity-Alkalinity), ค่าความร้อน (Heating value), water content (%), oil and Grease และ ค่าโลหะหนัก เป็นต้น 

สนใจติดต่อโทร 062-337-0067 และผ่านทางไลน์ ID : @thaitestlab sscoillab@thailandwastemanagement.com

รับวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน 

วิเคราะห์โลหะหนัก ทุกชนิด

วิเคราะห์แม่นยำ ราคาย่อมเยาว์

รับผลวิเคราะห์ภายใน 3-5 วัน

การันตีเรื่องคุณภาพการวิเคราะห์

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรม QA/QC  ข้อกำหนด ISO17025 และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล

ตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและมาตรฐานจากอเมริกา

บริการครบวงจร

มีบริการรับตัวอย่างถึงที่ ยินดีให้คำปรึกษา รวมทั้งคำแนะนำในด้านต่างๆ ฟรี

ติดตามเราได้ที่ TIKTOK - Thaitestlab

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn