หลักการวิเคราะห์ BOD (Biochemical Oxygen Demand)

ค่าBOD (Biological Oxygen Demand ) คือ การหาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการหายใจ ค่าบีโอดีจึงสามารบอกถึงลักษณะของน้ำเสียได้ว่ามีความสกปรก (ในรูปสารอินทรีย์) มากหรือน้อยแค่ไหน น้ำเสียที่มีค่าบีโอดีสูง เมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำ จะทำให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำลดลง   จนอาจเกิดสภาพไร้ออกซิเจน ทำให้น้ำนั้นเน่าเสียได้

ค่าBOD

วันนี้จึงมาเผยเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ BOD โดยใช้วิธี 5 – Day BOD Test และหาค่าออกซิเจนละลายน้ำ หรือ  DO ( Dissolved Oxygen) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

STEP1 การ Standardization กับสารมาตรฐานโดยใช้โพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) ซึ่งคำนวณออกมาแล้วจะได้ความเข้มข้นของสารที่ใช้ในการไตเตรทคือโซเดียมไธโอซัลเฟต

ถ้าโซเดียมไธโอซัลเฟตมีความเข้มข้น 0.025 N ให้ใช้สูตรการหาค่า BOD คือ

BOD = DO5 – DO0 (กรณีมีการเจือจางตัวอย่าง ให้หาร % การเจือจางเข้าไปด้วย)

ถ้าโซเดียมไธโอซัลเฟตมีความเข้มข้นเป็นอย่างอื่นให้คํานวนปริมาณออกซิเจนละลาย ดังสูตร

DO = 40 x M x V

โดยที่ DO = ปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/l)

V = ปริมาตรสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ในการไตเตรท (ml)

M = ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตที่ใช้ในการไตเตรท (mol/l)

แล้วจึงนำไปคำนวณในสูตรการหาค่า BOD

STEP2 การเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทำโดยการเติมตัวอย่างน้ำลงในขวดบีโอจนเต็ม 300 ml. เป็นจำนวน 2 ขวด นำขวดหนึ่งมาหาค่าออกซิเจนละลาย โดยวิธี Azide Modification เติมสารละลายแมงกานีส (II)ซัลเฟต จํานวน 1 มิลลิลิตรและอัลคาไลไอโฮไดด์ – เอไซด์รีเอเจนต์ จํานวน 1 มิลลิลิตรตั้งทิ้งให้ตกตะกอน เติมกรดซัลฟูริกเพื่อสลายตะกอน

นำไปไตเตรทด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต จนกระทั่งสารละลายมีสีเหลืองอ่อนจาง แล้วเติมน้ำแป้ง 2-3 หยด จะได้สารละลายสีน้ำเงินเข้ม ไตเตรทต่อไปจนกระทั่งสีน้ำเงินหายไป บันทึกค่าออกซิเจนละลายวันแรก ให้เป็น DO0 นำอีกขวดใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 20 ±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน โดยปิดฝาให้สนิทอย่าให้มีฟองอากาศ  หากตัวอย่างมีความเข้มข้นสูงให้เจือจางก่อนวิเคราะห์

STEP3 เมื่อบ่มตัวอย่างในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ครบ 5 วันแล้ว ให้ทำการไตเตรทด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต เช่นเดียวกับ DO0

ค่าBOD

                        เป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคในการใช้วิเคราะห์น้ำเพื่อหาค่า BOD ซึ่งทุกท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มาตรฐานของ Standard Method for Examination of water and wastewater (AWWA, APHA, WEF)

สำหรับห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด (ว. 302) เรายินดีรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย เรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ

สนใจติดต่อ โทร/ ID LINE  : 062-3370067  อีเมล์ : sscoillab@thailandwastemanagement.com

วิเคราะห์ตัวอย่างด่วน ได้เร็วที่สุดกี่วัน

ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีมาตรฐานห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการของเรามีความพร้อมในการรับตัวอย่างของลูกค้า ซึ่งมีระบบการจัดการภายในห้องปฏิบัติการที่ดี

โดยในการรับตัวอย่างทั่วไปแล้ว เมื่อฝ่ายขายหรือลูกค้าได้นำตัวอย่างมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ ตัวอย่างของลูกค้าจะถูกเก็บเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีการเรียงตัวอย่างตามลำดับ ซึ่งจะไม่มีกรณีการลัดคิวลูกค้าโดยเด็ดขาด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะนำตัวอย่างมาวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ที่ลูกค้าต้องการ

โดยใช้ระยะเวลาออกผลวิเคราะห์ 2-3 วันทำการ ซึ่งโดยปกติแล้วห้องปฏิบัติการของเราสามารถออกผลวิเคราะห์ได้รวดเร็วกว่านี้ แต่ด้วยห้องปฏิบัติการของเรามีมาตรฐานที่ต้องทำตามใน Standard Method for Examination of water and wastewater (AWWA, APHA, WEF) ที่ครอบคลุมถึงการควบคุมคุณภาพ (Quality Control; QC) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance; QA) ของวิธีวิเคราะห์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลการวิเคราะห์ที่ได้รับ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการผลวิเคราะห์เร่งด่วน ทางห้องปฏิบัติการของเราสามารถออกผลวิเคราะห์ให้ลูกค้าได้ในภายใน 1 วันหลังจากที่ได้รับตัวอย่าง โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้กับฝ่ายขายหรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโดยตรง

ซึ่งทางเราจะแจ้งรายละเอียดให้กับลูกค้าพร้อมวันที่ออกผลวิเคราะห์ให้ลูกค้า การวิเคราะห์ตัวอย่างด่วน หลายคนอาจจะสงสัยว่า “ได้วิเคราะห์ตัวอย่างจริงหรือไม่” “ผลที่ออกมามีความน่าเชื่อมากน้อยแค่ไหน” ขอสงสัยทางห้องปฏิบัติการของเราได้ตระหนักไว้เสมอว่า คุณภาพและความน่าเชื่อถือต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยเรามีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างนั้น ๆ เก็บไว้เป็นข้อมูลให้กับลูกค้า รวมทั้งตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาวิเคราะห์เราไม่ได้วิเคราะห์แล้วทิ้งทันที

ทางเราได้ทำการเก็บตัวอย่างลูกค้าตามวิธีการเก็บตัวอย่างที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งหากลูกค้าต้องการจะให้วิเคราะห์ผลซ้ำอีกครั้ง ทางเราก็พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งระยะเวลาในการยืนยันผลวิเคราะห์หรือออกผลวิเคราะห์ใช้เวลา  1-2 วันทำการหรือตามที่ทางลูกค้าร้องขอมา

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น COD BOD TSS pH เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ทันเสมอและผ่านการสอบเทียบจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

หากสนใจส่งตัวอย่างวิเคราะห์หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เลขที่ 52 หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140  เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

สนใจติดต่อโทร 062-337-0067 และผ่านทางไลน์ ID โดยเพิ่มเพื่อนตามด้วยหมายเลขที่ให้ไว้ข้างต้น หรือทางอีเมล์  sscoillab@thailandwastemanagement.com รวมทั้งติดตามความ

แชร์บทความ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn