วิเคราะห์ ค่าTSS อย่างไร

ค่าTSS คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำทั้งหมด หลักการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย

ค่าTSS

โดยวิธีการที่อ้างอิงและดัดแปลงตามมาตรฐานของ Standard Method for Examination of water and wastewater (AWWA, APHA, WEF) มีวิธีการดังนี้

Step1 อบกระดาษกรองให้แห้งที่อุณหภูมิ 103 –105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นในเดสิกเคเตอร์ (Desiccator) แล้วชั่งน้ำหนักเป็นน้ำหนักกระดาษกรองก่อนทดลอง (ตัวแปร B) เก็บกระดาษกรองไว้ในเดสิกเคเตอร์ (Desiccator) จนกว่าจะใช้ทดลอง

Step2 วางกระดาษกรองลงในกรวยกรองซึ่งต่อเข้ากับเครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump)

Step3 ตวงปริมาตรน้ำตัวอย่างที่ผสมเข้ากันดีแล้ว 50 –100 ml. แล้วเทน้ำตัวอย่างลงในกรวยกรองและเปิดเครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) จนน้ำตัวอย่างแห้ง แล้วฉีดล้างเครื่องกรองด้วยน้ำกลั่น 10 ml. ซ้ำ 3 รอบ  เปิดเครื่องทิ้งไว้ 3 นาที โดย  ต้องทำ Method Blank (ใช้น้ำกลั่น) ทุกครั้งของการวิเคราะห์น้ำ และ ต้องทำ LFB (ใช้ Sigmacell cellulose) ทุกครั้งของการวิเคราะห์น้ำ

Step4 เมื่อแห้งแล้วนำกระดาษกรองออกวางในภาชนะเดิม (อาจใช้กระดาษอลูมิเนียมก็ได้) แล้วนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103 –105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโม ทิ้งไว้ให้เย็นในเดสิกเคเตอร์ (Desiccator) และชั่งน้ำหนักเป็นน้ำหนักกระดาษกรองหลังทดลอง (A)

ค่าที่ได้จะนำไปคำนวณตามสูตร

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (mg/l) =

เมื่อ A = น้ำหนักกระดาษกรองหลังทดลอง (g.)

B = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนทดลอง (g.)

ค่าTSS

และนี่คือ 4 ขั้นตอนของการวิเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในการหาค่าปริมาณสารแขวนลอย TSS

สำหรับห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด (ว. 302) เรายินดีรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ค่า TSS และพารามิเตอร์อื่นๆ

ติดต่อสอบถาม หรือ ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ

โทร/ ID LINE  : 062-3370067  อีเมล์ : sscoillab@thailandwastemanagement.com

แชร์บทความ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn