รับวิเคราะห์น้ำ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ กับ มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ ?

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ คืออะไร?

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำและน้ำเสีย) นอกจากเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นส่วนที่สำคัญแล้ว “มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ ”ก็เป็นอีกอย่างที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน  ถ้าพูดถึงมาตรฐานวิธีวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีหลายมาตรฐานมากที่ถูกนำมาอ้างอิง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไม่สามารถเลือกใช้มาตรฐานต่างๆที่มีอย่างตามใจชอบได้

ทำไมมาตรฐานการวิเคราะห์ถึงสำคัญ? ก็เพราะมาตรฐานเป็นตัวบ่งชี้ว่าห้องปฏิบัติการนั้นๆมีความสามารถมากน้อยเพียงใดในการนำวิธีที่เป็นที่ยอมรับมาใช้และอ้างอิง ห้องปฏิบัติการนั้นก็จะได้รับความน่าเชื่อถือไปด้วยและผลที่ออกมามีความแม่นยำสูง ในปัจจุบัน มาตรฐานวิธีวิเคราะห์มีเยอะมากซึ่งในบทความนี้ เราจะพูดกันแค่วิธีมาตรฐานวิเคราะห์น้ำเท่านั้น

ในกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการที่จะขอขึ้นทะเบียนวิเคราะห์เอกชนต้องใช้มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบดังนี้

  1. คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
  2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนด ตัวย่อคือ AWWA, APHA, WEF
  3. วิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ สามารถอ่านกฎหมายเพิ่มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/155/1.PDF

ซึ่งมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เกือบทุกที่คือ ข้อ2  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ AWWA, APHA, WEF  ซึ่งถูกจัดพิมพ์เล่มแรกเมื่อปี 1905 เป็นการรวมเทคนิควิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยโดยเป็นสมาชิกคณะกรรมวิธีมาตรฐาน (SMC)ทำหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ และยังมีนักวิจัยอีกกลุ่มที่จะทำหน้าที่ทบทวนแก้ไขเฉพาะจุดและเทคนิคพิเศษที่ถูกตั้งคำถามจากที่ต่างๆ
มีใครร่วมพัฒนาวิธีมาตรฐาน?  เป็นองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย

American Water Works Association. (AWWA), American Public Health Association. (APHA), Water Environment Federation.(WEF) จะเห็นว่าทั้ง 3 องค์กร เป็นองค์กรระดับโลกที่ร่วมกันกำหนดและออกวิธีมาตรฐานออกมาใช้ร่วมกันซึ่งไม่น่าแปลกครับที่มาตรฐานนี้จะเป็นที่ยอมรับของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเล่มล่าสุดคือ edition ที่ 23 เมื่อปี 2017 แล้วครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.standardmethods.org/

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัทเอส เอส ซี ออยล์ จำกัด (ว.302) เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่เล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐานวิเคราะห์ เราใช้มาตรฐานฉบับปรับปรุงล่าสุดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเรามี ทบทวนมาตรฐานอยู่ตลอดเวลามาตรฐานเป็นตัวบอกลูกค้าได้ผลวิเคราะห์ที่ออกมานั่นมีความแม่นยำและเที่ยงตรง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่

เบอร์โทร 062-3370067 ที่อยู่ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เลขที่ 52 หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 อีเมล์ : sscoillab@thailandwastemanagement.com

แชร์บทความ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn