ความเป็นมาบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นโรงงานประเภทที่ 106 ประกอบกิจการทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นว่า การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพกระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาบริษัทฯอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะให้บริการลูกค้าของบริษัทอย่างครบวงจร รวดเร็ว ทางบริษัทฯ โดยได้ก่อสร้าง จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการเอกชนได้ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ทะเบียนเลขที่ ว-๓๐๒

เพื่อเพิ่มขีดความในการให้บริการวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการฯ

จะเพิ่มพารามิเตอร์อื่น ๆ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ยินดีให้บริการทุกท่าน และมุ่งมั่นรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ น้ำเสียอย่างครบวงจร บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ วิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์ที่แม่นยำ และทันสมัย เพื่อเป็นการยกระดับวงการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนต่อไป

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นอันดับ 1 ในด้านการใช้นวัตกรรมในการให้บริการ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า